• Home
  • -
  • 제품소개
  • -
  • 이음부속

제품소개

PRODUCT

상담문의

전화 031-495-6633

평일 AM 08:30~PM 06:00
토요일 AM 08:30~PM 03:00
근무시간 외 상담은 고객지원 게시판을
이용해주세요.

MAIL / BLOG

이메일 bwp@bwpvc.com

네이버 블로그 바로가기

BANK

기업은행   031-495-6633

이음부속

BWP Best World Plastic - PVC, PP, CPVC, PVDF, HT, SCH80, UPVC, CLEAN
Pipe / Fitting / Sheet / Valve / Welding

HT(CPVC) 후렌지

 
Dimensions 단위 Unit :mm
호칭 Size d1 L1 D1 L Z PCD D T n-Φh 중량 weight
(kg)
A B
13 3/8 18 26 26 31 95 65 90 14 4-15 0.120
15 1/2 22 30 31 35 100 70 95 14 4-15 0.130
20 3/4 27 35 35 40 125 75 100 14 4-15 0.150
25 1 33 40 42 45 135 90 125 14 4-19 0.230
30 1-1/4 39 44 48 50 140 100 135 16 4-19 0.320
40 1-1/2 49 55 61 61 155 105 140 16 4-19 0.360
50 2 61 63 73 70 175 120 155 20 4-19 0.580
65 2-1/2 77 61 88 70 185 140 175 22 4-19 0.780
80 3 90 64 102 72 210 150 185 22 8-19 0.820
100 4 115 84 132 90 250 175 210 22 8-19 1.200
120 5 141 104 158 114 280 210 250 24 8-23 1.700
150 6 166 132 186 142 330 240 280 26 8-23 2.525
 

Chemical Plastic Techpia
※ 아래 이미지를 클릭하시면 관련제품의 상세설명을 보실수 있습니다.