• Home
  • -
  • 제품소개
  • -
  • Valve/밸브

제품소개

PRODUCT

상담문의

전화 031-495-6633

평일 AM 08:30~PM 06:00
토요일 AM 08:30~PM 03:00
근무시간 외 상담은 고객지원 게시판을
이용해주세요.

MAIL / BLOG

이메일 bwp@bwpvc.com

네이버 블로그 바로가기

BANK

기업은행   031-495-6633

Valve/밸브

BWP Best World Plastic - PVC, PP, CPVC, PVDF, HT, SCH80, UPVC, CLEAN
Pipe / Fitting / Sheet / Valve / Welding

체크 밸브

아성 체크밸브 (Ball Check Valve)
1. 밸브는 수직으로 설치 사용하며, 화살표는 유체 방향을 표시하며, 표시 방향에 의거하여 설치 합니다.
2. 유체의 흐름이 좋은 특성을 갖고 있습니다.
3. 과학적인 설계로 역류방지, 원활한 작동 및 우수한 기밀성을 보장합니다.
 
Ball Check Valve(Screwed)
 
NO PARTS MATERIALS
1 BODY PVC, PP, CPVC, PVDF
2 DISC PVC (S45C INSERT)
3 STOP RING PVC, PP, CPVC, PVDF
4 SEAT EPDM/FPM
5 GLAND CAP PVC, PP, CPVC, PVDF
6 END CONNECTER PVC, PP, CPVC, PVDF
7 BOLT PVC, PP, CPVC, PVDF
8 O-RING EPDM/FPM
 
DIMENSIONS (KS) 단위:mm
SIZE H A
15A 81 PT 1/2
20A 100 PT 3/4
25A 134 PT 1
40A 141 PT 1-1/2
50A 178 PT 2
 
Ball Check Valve(Flanged) 15~50
 
NO PARTS MATERIALS
1 BODY PVC, PP, CPVC, PVDF
2 DISC PVC, PP, CPVC, PVDF
3 STOP RING PVC, PP, CPVC, PVDF
4 SEAT EPDM/FPM
5 GLAND CAP PVC, PP, CPVC, PVDF
6 END CONNECTER 1 PVC, PP, CPVC, PVDF
7 BOLT PVC, PP, CPVC, PVDF
8 O-RING EPDM/FPM
9 END CONNECTER 2 PVC, PP, CPVC, PVDF
 
DIMENSIONS (KS) 단위:mm
SIZE d D C H T n-e
15A 15 95 70 105 13 4-15
20A 20 100 75 128 14 4-15
25A 25 125 90 162 15 4-19
30A 30 135 100 166 15.5 4-19
40A 40 140 105 172 16 4-19
50A 50 155 120 219 21 4-19
 
Ball Check Valve(Flanged) 65~150
 
NO PARTS MATERIALS
1 BODY PVC, PP, CPVC, PVDF
2 DISC PVC, PP, CPVC, PVDF
3 STOP RING PVC, PP, CPVC, PVDF
4 SEAT EPDM/FPM
5 BOLT & NUT PVC, PP, CPVC, PVDF
6 END CONNECTER PVC, PP, CPVC, PVDF
7 BOLT PVC, PP, CPVC, PVDF
8 O-RING EPDM/FPM
 
DIMENSIONS (KS) 단위:mm
SIZE d D C H T n-e
65A 65 170 140 224 20 4-19
80A 75 185 150 240 23 8-19
100A 100 210 175 296 23.5 8-19
125A 125 250 210 328 23.5 8-23
150A 150 280 240 385 25 8-23
200A 202 330 290 446 29 12-23
 

Chemical Plastic Techpia

BWP 회사소개 동영상


※ 아래 이미지를 클릭하시면 관련제품의 상세설명을 보실수 있습니다.