• Home
  • -
  • 제품소개
  • -
  • Valve/밸브

제품소개

PRODUCT

상담문의

전화 031-495-6633

평일 AM 08:30~PM 06:00
토요일 AM 08:30~PM 03:00
근무시간 외 상담은 고객지원 게시판을
이용해주세요.

MAIL / BLOG

이메일 bwp@bwpvc.com

네이버 블로그 바로가기

BANK

기업은행   031-495-6633

Valve/밸브

BWP Best World Plastic - PVC, PP, CPVC, PVDF, HT, SCH80, UPVC, CLEAN
Pipe / Fitting / Sheet / Valve / Welding

후드 밸브

아성 후드밸브 (Ball Foot Valve)
1. 흡입 측 배관 말단에 설치하여 기타 배관 계에 해로운 물체의 유입을 방지하며, 유체의 역류를 방지합니다.
2. 과학적인 설계로 역류 방지, 원활한 작동 및 우수한 기밀성을 보장합니다.
 
Ball Foot Valve(Screwed)
 
NO PARTS MATERIALS
1 BODY PVC, PP, C-PVC, PVDF
2 DISC PP(S45C INSERTED)
3 STOP RING PVC, PP, C-PVC, PVDF
4 SEAT EPDM/FPM
5 GLAND CAP PVC, PP, C-PVC, PVDF
6 END CONNECTER 1 PVC, PP, C-PVC, PVDF
7 BOLT PVC, PP, C-PVC, PVDF
8 O-RING EPDM/FPM
9 FOOT STRAINER PVC, PP, C-PVC, PVDF
 
SPEC/DIMENSIONS KS 규격(단위:mm)
SIZE H L
20A 132 PT 3/4
25A 180 PT 1
40A 191 PT 1-1/2
50A 242 PT 2
 
Ball Foot Valve(Flanged) 20~50
 
NO PARTS MATERIALS
1 BODY PVC, PP, C-PVC, PVDF
2 DISC PP(S45C INSERTED)
3 STOP RING PVC, PP, C-PVC, PVDF
4 SEAT EPDM/FPM
5 GLAND CAP PVC, PP, C-PVC, PVDF
6 END CONNECTER 1 PVC, PP, C-PVC, PVDF
7 BOLT PVC, PP, C-PVC, PVDF
8 O-RING EPDM/FPM
9 FOOT STRAINER PVC, PP, C-PVC, PVDF
10 END CONNECTER 2 PVC, PP, C-PVC, PVDF
 
SPEC/DIMENSIONS KS 규격(단위:mm)
SIZE H C D d T n-e
20A 152 75 100 20 15.5 4-15
25A 193 90 125 25 15 4-19
40A 206 105 140 40 16.5 4-19
50A 263 120 155 50 21 4-19
 
Ball Foot Valve(Flanged) 65~150
 
NO PARTS MATERIALS
1 BODY PVC, PP, C-PVC, PVDF
2 DISC PP(S45C INSERTED)
3 STOP RING PVC, PP, C-PVC, PVDF
4 SEAT EPDM/FPM
5 BOLT & NUT PPG
6 SEAT SUPPORT PVC, PP, C-PVC, PVDF
7 BOLT PVC, PP, C-PVC, PVDF
8 O-RING EPDM/FPM
9 FOOT STRAINER PVC, PP, C-PVC, PVDF
 
SPEC/DIMENSIONS KS 규격(단위:mm)
SIZE H C D d T n-e
65A 255 140 170 65 20 4-19
80A 276 150 185 75 23 8-19
100A 351 175 210 100 23 8-19
125A 392 210 250 125 23 8-23
150A 474 240 280 150 25 8-23
200A 655 290 330 202 30 12-23
 

Chemical Plastic Techpia

BWP 회사소개 동영상


※ 아래 이미지를 클릭하시면 관련제품의 상세설명을 보실수 있습니다.